Potřebujete snadno a pohodlně vyhodnotit ekonomické výsledky vašich podnikatelských činností a záměrů? Chcete v předstihu nalézt a ovlivnit vývojové tendence hospodaření vaší firmy? Rádi byste nastavili váš účetní systém tak, aby vám umožnil snadno generovat manažerské přehledy?

Pomůžeme vám vybrat vhodné ukazatele finančního zdraví a ekonomického vývoje vaší firmy. Společně s vámi nastavíme ukazatele rentability, efektivity, zadluženosti či likvidity vašeho podnikání anebo jednotlivých projektů tak, abyste mohli sledovat a včasně ovlivňovat ekonomické výsledky.

Mnohé firmy investují do propracovaných informačních systémů nemalé finanční prostředky v očekávání, že získají informace v odpovídající kvalitě a kvantitě, relevantním čase, tak aby manažeři mohli kvalifikovaně rozhodovat o dalším vývoji firmy. Některá řešení však nemusí být nákladná. Je potřeba vědět, co a jak sledovat. Nechte pracovat dobře nastavený systém manažerského účetnictví za vás. Pomůžeme vám ho zavést.


PŘÍNOSY PRO VÁS:
  • Odhalíte nové skutečnosti týkající se rozvoje firmy, a tím snížíte rizika budoucích ztrát.

  • Efektivně vyhodnotíte vhodnost i realizovatelnost stanovených cílů a získáte akční plán k činnosti zajišťující jejich dosažení.

  • Budete moci porovnat výkonnost všech úseků činnosti vaší firmy.

  • Získáte příležitost ke sladění často protichůdných dílčích cílů manažerů nižších úrovní řízení s celofiremními zájmy.

  • Vaše rozpočty se stanou základem soustavného monitorováni a řízení chodu firmy směřujícího k realizaci přijatých plánů.