Věříme, že kvalitně zpracovaná studie či analýza je základem dobrých manažerských rozhodnutí. Rádi podpoříme vaše správná rozhodnutí prostřednictvím profesionálního zpracování studií a finančních analýz v oblasti podnikové ekonomiky. Vytváříme ekonomické a finanční analýzy, zpracováváme studie proveditelnosti a podáváme odborná doporučení pro úpravu strategie finančního řízení včetně doporučení v oblasti struktury majetku a jeho financování tak, aby vaše podnikání přinášelo lepší ekonomické výsledky. Chystáte-li se realizovat investiční projekt, studie proveditelnosti či podnikatelský plán vám napomůže komplexně zhodnotit realizovatelnost vašeho záměru. Úspěšnost podnikatelského záměru je do značné míry závislá na jeho praktickém provedení a kvalitě záměru. Proces zpracování podnikatelského plánu je velmi přínosný i pro podnikatele samotného. Ve vlastním plánu vám na základě popisu podnikatelské příležitosti, popisu produktu či služby, plánovaných dodavatelů a odběratelů a personálních zdrojů zpracujeme finanční plán a zhodnotíme hlavní předpoklady úspěšnosti projektu a jeho rizika.

 

PŘÍNOSY PRO VÁS:

 

Pomůžeme vám ujasnit si, jak jste připraveni na financování nového záměru. Vyhodnotíme vaše investiční záměry s využitím ekonomických měřítek. Zpracujeme finanční plán a analýzu projektu v investiční i provozní fázi. Zhodnotíme efektivitu projektu či investice pomocí ukazatelů finanční analýzy. Upozorníme na pravděpodobnost a závažnost finančních rizik projektu.