Intesys BRNO s.r.o.


Marta Kovaříková, vedoucí oddělení Ekonomika a provoz

"S paní Vančurovou jsem spolupracovala při zavádění controllingu ve firmě a velmi si cením jak jejího precizního přístupu k dané problematice, tak celkového přístupu k nám jako ke klientovi. Během celé spolupráce jsem vnímala snahu o nastavení skutečně fungujícího systému a nejen poskytnutí jakéhosi plnění, což v dnešní době již není příliš obvyklé a vážím si toho."

Elim Vsetín, o.p.s.


Ing. Blanka Valcová, finanční manažer

"Děkuji za zaslané materiály, ale především za skvěle vedené školení. Nikdy by mě nenapadlo, že se dá finanční analýza odpřednášet tak poutavým způsobem."

Ferrit s.r.o.


Ing. Andrea Sušková, manažerka controllingu

"Váš seminář v Brně Controlling ve výrobním podniku se mi velmi líbil a odnesla jsem si hodně praktických vědomostí."

SZIF


Ing. Milan Píša, finanční analytik - specialista

"Obdivuji Vaše ekonomické znalosti, lektorské dovednosti a vysoce hodnotím i Vaši obětavost zasílat účastníkům další doplňující materiály k probíraným tématům."

SAFINA, a.s.


David Lorenc, finanční analytik

"Děkuji nejen za pochopení cash flow, ale i za celý průběh školení. Největším přínosem pro mě je propojení pojmů, které jsem znal spíš teoreticky, s využitím v praxi."

stoba Precizní technika s.r.o.


Ing. Daria Kratochvílová, MBA, finance and accounting manager

"Paní Vančurovou jsem oslovila v rámci zavádění controllingu. Pravidelně navštěvuji kurzy, které byly vždy profesionálně připravené včetně praktických ukázek, příkladů a vysvětlení. Na základě této zkušenosti jsem požádala o konzultační činnost, která v mnohém předčila moje očekávání. Původním záměrem bylo především ověření plánovaných postupů, ale v rámci společných diskusí se mi otevřely nové pohledy na celou oblast. Velmi oceňuji provázanost celé problematiky podnikových financí, šíři znalostí a praktické zkušenosti paní Vančurové. Ve své profesní kariéře jsem se nesetkala s tak velkým nadšením pro podnikové finance, podpořené odborností a praxí ve společnostech, a to i na úrovni korporátních celků."