Czech
Czech
English (UK)

Kurz je určen pro:

 • majitele firem,

 • jednatele,

 • řídící pracovníky,

 • nefinanční manažery.

 

 

Obsahové priority:

 • výpověď účetní závěrky – jak využít informace z účetní závěrky k hodnocení stability a výkonnosti firmy a pro její řízení,

 • důležité informace z rozvahy – o čem vypovídá účetní výkaz podobající se fotce a co znamenají aktiva, vlastní kapitál a cizí zdroje pro manažera firmy,

 • důležité informace z výsledovky – co můžete vyčíst z výkazu zisku a ztráty o výkonnosti firmy a co čím je výsledovka zavádějící,

 • vzájemné vztahy mezi rozvahou a výsledovkou – jak vidět souvislosti mezi výkony firmy, jejím majetkem a strukturou využívaného kapitálu,

 • firemní zdraví z pohledu přehledu o peněžních tocích – jak se účetnictví dívá na peníze.

 

 

Přínos pro vás:

 • dozvíte se, co o firmě vypovídá vaše účetní závěrka,

 • naučíme vás prakticky číst ve vámi donesené rozvaze a výsledovce,

 • získáte více jistoty při komunikaci s firemními účetními.

 

VYUŽITELNOST INFORMACÍ Z ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

3 300,00

PADIA webináře začínají v 9:30 a končí ve 13:30. V průběhu konání je počítáno se dvěma patnáctiminutovými přestávkami. V čase od 13:30 do 14:00 mohou účastníci dále klást dotazy lektorce. Všichni účastníci mohou rovněž zaslat své otázky později mailem. 

 

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte automatickou informaci o zaregistrování. Před vlastním konáním webináře obdržíte email s návodem na přihlášení do webinární místnosti. Zaznamenáte-li problém s přihlášením do webinární místnosti či nějaký jiný technický problém během webináře, neváhejte se na nás obrátit, rádi vás navedeme. Stáhnout si můžete také náš stručný návod na připojení a nejčastějších řešení technických potíží.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako lektorka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

 

DALŠÍ WEBINÁŘE