Kurz je určen pro:

 • podnikatele (ať zkušené nebo začínající),

 • řídící pracovníky,

 • ekonomy,

 • kalkulanty,

 

 

Obsahové priority:

 • řízení nákladů ve firemní praxi – čím vám poslouží manažerské pojetí nákladů,

 • optimalizace nákladů – jak nešetřit, a přitom zlepšovat hospodářské výsledky,

 • tradiční a moderní nákladové kalkulace – která metoda je pro vaše podmínky nejvhodnější,

 • modelové příklady nákladových kalkulací – postup při sestavování kalkulací krok za krokem,

 • návod pro implementaci moderních kalkulací v praxi – jak úspěšně zavést metodiku do firemního života.

 

 

Přínos pro vás:

 • prakticky se seznámíte s moderními kalkulacemi,

 • získáte inspiraci pro nákladové optimalizace,

 • odnesete si srozumitelnou metodiku efektivnějšího řízení firemních aktivit.

 

NÁKLADY POD KONTROLOU

DATUM
rok 2022
3 300,00

PADIA webináře začínají v 9:30 a končí ve 13:30. V průběhu konání je počítáno se dvěma patnáctiminutovými přestávkami. V čase od 13:30 do 14:00 mohou účastníci dále klást dotazy lektorce. Všichni účastníci mohou rovněž zaslat své otázky později mailem. 

 

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte automatickou informaci o zaregistrování. Před vlastním konáním webináře obdržíte email s návodem na přihlášení do webinární místnosti. Zaznamenáte-li problém s přihlášením do webinární místnosti či nějaký jiný technický problém během webináře, neváhejte se na nás obrátit, rádi vás navedeme. Stáhnout si můžete také náš stručný návod na připojení a nejčastějších řešení technických potíží.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako lektorka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

 

DALŠÍ WEBINÁŘE