Kurz je určen pro:

 • podnikatele (ať zkušené nebo začínající),

 • řídící pracovníky,

 • finanční manažery,

 • ekonomy,

 • účetní i „neekonomické“ profese, například projektové manažery.

 

 

Obsahové priority:  

 • investice ve firemní praxi – proč a jak systematicky uchopit hodnocení investičních příležitostí ve firmě,

 • investiční rozhodování – které ukazatele pro hodnocení investičních projektů použít,

 • finanční rozhodování – jak vyhodnotit možnosti financování investice a jejich dopad do celkové ekonomiky firmy,

 • praktický příklad ekonomického hodnocení investic – jak sestavit výhled peněžních toků investičního projektu a určit preferovanou investiční variantu s využitím ukazatelů ekonomické efektivnosti,

 • testování citlivosti – jak spočítat a interpretovat vliv změn parametrů investice na její výnosnost, návratnost a rizikovost.

 

 

Přínos pro vás:

 • seznámíte se se systematickým přístupem k hodnocení investic a jejich provázaností s firemními cíli,

 • naučíme vás sestavit model cash flow investičního projektu, včetně předběžných splátkových kalendářů, odpisových plánů, daňových souvislostí a vyhodnocení rizik,

 • porozumíte výběru ukazatelů pro posouzení ekonomické efektivnosti investice.

 

INVESTICE POD KONTROLOU

DATUM
rok 2022
3 300,00

PADIA webináře začínají v 9:30 a končí ve 13:30. V průběhu konání je počítáno se dvěma patnáctiminutovými přestávkami. V čase od 13:30 do 14:00 mohou účastníci dále klást dotazy lektorce. Všichni účastníci mohou rovněž zaslat své otázky později mailem. 

 

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte automatickou informaci o zaregistrování. Před vlastním konáním webináře obdržíte email s návodem na přihlášení do webinární místnosti. Zaznamenáte-li problém s přihlášením do webinární místnosti či nějaký jiný technický problém během webináře, neváhejte se na nás obrátit, rádi vás navedeme. Stáhnout si můžete také náš stručný návod na připojení a nejčastějších řešení technických potíží.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako lektorka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

 

DALŠÍ WEBINÁŘE