Czech
Czech
English (UK)

Kurz je určen pro:

 • majitele menších a středních firem,

 • jednatele,

 • manažery,

 • „neekonomické“ profese, například asistenty jednatelů.

 

 

Obsahové priority: 

 • 5 hlavních čísel z rozvahy – jak si z účetního výkazu rozvaha stanovit míru majetkové a finanční stability,

 • 5 hlavních čísel z výsledovky – které otázky si klást, když mám jen pět minut pro zhodnocení výsledků firmy za období uvedené ve výkazu zisku a ztráty,

 • ekonomická úspěšnost firmy – jaká silná a slabá místa ve finančním hospodaření můžete z účetních výkazů vidět vy, banka nebo vaši obchodní partneři,

 • systém rozpočtů a kalkulací – je vám dobrým sluhou nebo zlým pánem při volbě strategie, rozvoji a plánování,

 • efektivní reporting – dostáváte přesně ty informace, které pro své rozhodnutí potřebujete?

 

 

Přínos pro vás:

 • naučíme vás vytěžit z účetnictví přehledné a výstižné informace pro rozhodování,

 • dozvíte se, jak ekonomické výsledky vaší firmy nejen efektivně sledovat, ale také aktivně řídit,

 • zašlete-li své účetní výkazy 5 pracovních dnů před konáním kurzu lektorce, odnesete si lektorkou zpracovaný bonitní test vaší firmy.

 

FIREMNÍ FINANCE SROZUMITELNĚ

DATUM
rok 2022
3 300,00

PADIA webináře začínají v 9:30 a končí ve 13:30. V průběhu konání je počítáno se dvěma patnáctiminutovými přestávkami. V čase od 13:30 do 14:00 mohou účastníci dále klást dotazy lektorce. Všichni účastníci mohou rovněž zaslat své otázky později mailem. 

 

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte automatickou informaci o zaregistrování. Před vlastním konáním webináře obdržíte email s návodem na přihlášení do webinární místnosti. Zaznamenáte-li problém s přihlášením do webinární místnosti či nějaký jiný technický problém během webináře, neváhejte se na nás obrátit, rádi vás navedeme. Stáhnout si můžete také náš stručný návod na připojení a nejčastějších řešení technických potíží.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako lektorka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

 

DALŠÍ WEBINÁŘE