Kurz je určen pro:

 • podnikatele (ať zkušené nebo začínající),

 • ekonomy,

 • účetní,

 • „neekonomické“ profese, například projektové manažery, obchodní manažery, pracovníky bank a další.

 

 

Obsahové priority:

 • analýza účetních výkazů – v čem spočívá zhodnocení ekonomického zdraví firmy,

 • znaky dobré finanční kondice firmy – co je EQUITY, CAPEX, EBIT, EBITDA a jaké mají být jejich hodnoty,

 • analýza likvidity a zadluženosti – jak odhalit, jestli je firma solventní a dluhy ji nepřerůstají přes hlavu,

 • analýza aktivity a rentability – co je cyklus cash-to-cash a jak spočítat, zda má podnikání smysl,

 • komplexní modely finanční analýzy – jak na bonitní a bankrotní testy včetně ukázek.

 

 

Přínos pro vás:

 • na praktické ukázce rozboru účetních výkazů obchodní a výrobní firmy si vyzkoušíte finanční analýzu a její interpretaci,

 • naučíme vás vidět v účetních výkazech silné a slabé stránky ekonomiky firmy,

 • spočítáte si testy hodnocení bonity a ohrožení firmy bankrotem.

 

 

FINANČNÍ ANALÝZA

3 300,00

PADIA webináře začínají v 9:30 a končí ve 13:30. V průběhu konání je počítáno se dvěma patnáctiminutovými přestávkami. V čase od 13:30 do 14:00 mohou účastníci dále klást dotazy lektorce. Všichni účastníci mohou rovněž zaslat své otázky později mailem. 

 

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte automatickou informaci o zaregistrování. Před vlastním konáním webináře obdržíte email s návodem na přihlášení do webinární místnosti. Zaznamenáte-li problém s přihlášením do webinární místnosti či nějaký jiný technický problém během webináře, neváhejte se na nás obrátit, rádi vás navedeme. Stáhnout si můžete také náš stručný návod na připojení a nejčastějších řešení technických potíží.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako lektorka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

 

DALŠÍ WEBINÁŘE