Czech
Czech
English (UK)

Kurz je určen pro:

 • podnikatele (ať zkušené nebo začínající),

 • jednatele firem,

 • nefinanční manažery.

 

Obsahové priority:

 • podstata a význam finančního řízení ve firemní praxi – jak díky správnému uchopení ekonomiky firmy vědomě směřovat k dosažení plánovaných cílů,

 • trojúhelník finančního řízení – co je podstatné pro fungování firmy jako skvěle nastaveného stroje s dlouhodobou výkonností,

 • analýza ekonomické stránky firemních aktivit – jak efektivně vyhodnotit ekonomiku zakázek, přínos středisek, sortimentní skladbu, využití kapacit a financování provozu,

 • cílový obrat a jeho simulace – co jsou krycí příspěvky a jak si připravit nástroj pro ucelený pohled na hospodářské výsledky očima manažera,

 • orientační ocenění firmy – jak spočítat prodejní hodnotu firmy na základě její současné výkonnosti.

 

Přínos pro vás: 

 • zorientujete se v ekonomických pojmech, aniž byste se učili nový jazyk „účetničtinu“,

 • naučíme vás využívat ekonomických propočtů pro manažerská rozhodování,

 • odnesete si praktickou ukázku překlopení účetních dat do podoby manažerské výsledovky.

 

EKONOMICKÉ MINIMUM PRO NEEKONOMY

DATUM
rok 2022
3 300,00

PADIA webináře začínají v 9:30 a končí ve 13:30. V průběhu konání je počítáno se dvěma patnáctiminutovými přestávkami. V čase od 13:30 do 14:00 mohou účastníci dále klást dotazy lektorce. Všichni účastníci mohou rovněž zaslat své otázky později mailem. 

 

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte automatickou informaci o zaregistrování. Před vlastním konáním webináře obdržíte email s návodem na přihlášení do webinární místnosti. Zaznamenáte-li problém s přihlášením do webinární místnosti či nějaký jiný technický problém během webináře, neváhejte se na nás obrátit, rádi vás navedeme. Stáhnout si můžete také náš stručný návod na připojení a nejčastějších řešení technických potíží.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako lektorka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

 

DALŠÍ WEBINÁŘE