Kurz je určen pro:

 • podnikatele,
 • řídící pracovníky,
 • finanční manažery,
 • účetní.

 

Obsahové priority:

 • podstata a význam peněžních toků ve firemní praxi – jak využít cash flow k řízení firmy,
 • sledování cash flow – jakou metodu použít,
 • oblasti peněžních toků – co patří do cash flow z provozní, investiční a finanční oblasti,
 • praktický příklad přípravy přehledu o peněžních tocích – jak sestavit přehled o peněžních tocích,
 • hodnocení a analýza hospodaření na základě cash flow – jak spočítat a interpretovat ekonomické výsledky firmy s využitím peněžních toků.

 

Přínos pro vás: 

 • seznámíte se s metodami plánování a řízení peněžních toků a s faktory, které cash flow firmy ovlivňují,
 • naučíme vás prakticky sestavit výkaz o peněžních tocích na podkladu účetních dat,
 • porozumíte výpovědi přehledu cash flow a vyzkoušíte si stanovit ukazatele ekonomického zdraví firmy s jeho využitím.

CASH FLOW PRAKTICKY

DATUM
rok 2022
3 300,00

PADIA webináře začínají v 9:30 a končí ve 13:30. V průběhu konání je počítáno se dvěma patnáctiminutovými přestávkami. V čase od 13:30 do 14:00 mohou účastníci dále klást dotazy lektorce. Všichni účastníci mohou rovněž zaslat své otázky později mailem. 

 

Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte automatickou informaci o zaregistrování. Před vlastním konáním webináře obdržíte email s návodem na přihlášení do webinární místnosti. Zaznamenáte-li problém s přihlášením do webinární místnosti či nějaký jiný technický problém během webináře, neváhejte se na nás obrátit, rádi vás navedeme. Stáhnout si můžete také náš stručný návod na připojení a nejčastějších řešení technických potíží.

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako lektorka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

 

DALŠÍ WEBINÁŘE