Videokurzy jsou efektivní a snadno dostupnou formou vzdělávání. Nemusíte za námi fyzicky chodit na školení, ani se nemusíte v přesném čase dostavit do virtuální školicí místnosti na naše webináře. Studium daného tématu si dávkujete podle svých časových možností. Vybrat si můžete z pestré nabídky témat takový videokurz, který Vás momentálně nejvíce zajímá nebo je pro Vás aktuálně nejpotřebnější.

 

Kterými ekonomickými tématy Vás provede naše lektorka Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.?

 

CO SE V KURZU NAUČÍTE: klíčové součásti přitažlivého podnikatelského plánu, modelování hodnocení investiční příležitosti, financování záměru

PRO KOHO KURZ JE: stávající i budoucí podnikatele, kteří uvažují o získání investičních zdrojů pro svůj projekt

CO SE V KURZU NAUČÍTE: ty nejdůležitější anglické pojmy v rozvaze a výsledovce, nástroj pro převod výkazů z češtiny do angličtiny, hojně užívané ekonomické výrazy a jejich české ekvivalenty

PRO KOHO KURZ JE: všechny, kdo se potřebují při komunikaci o ekonomice firmy dorozumět s anglicky mluvícími protějšky

CO SE V KURZU NAUČÍTE: využití účetní analytické výsledovky pro ucelený pohled na tvorbu hospodářského výsledku, ideální manažerská struktura přehledů, praktická příprava tohoto srozumitelného nástroje controllingu a reportingu

PRO KOHO KURZ JE: všechny, kteří potřebují rychlý a efektivní přehled o výkonech firmy

CO SE V KURZU NAUČÍTE: nové přístupy k tvorbě rozpočtů, příklad vytvoření rozpočtové rozvahy, výsledky a cash flow, ekonomické hodnocení master budgetu

PRO KOHO KURZ JE: majitele firem a manažery, kteří připravují rozpočty

CO SE V KURZU NAUČÍTE: práce s předpoklady a odhady, tvorba finančního plánu a jeho variant, ekonomické vyhodnocení zakladatelského rozpočtu

PRO KOHO KURZ JE: zakladatele firem, podnikatele oslovující investory

CO SE V KURZU NAUČÍTE: sestavení finančního plánu pro interní i externí potřeby, základní parametry prakticky využitelného plánu peněžních toků, modelování scénářů vývoje cash flow

PRO KOHO KURZ JE: majitele firem, finanční ředitele, controllery

CO SE V KURZU NAUČÍTE: přehledné manažerské sestavy v Excelu, provázání exportů z účetních softwarů s reportingem, tvorba „nástěnky“ alias dashboardu v Excelu

PRO KOHO KURZ JE: controllery, finanční analytiky

CO SE V KURZU NAUČÍTE: cash flow přímou i nepřímou metodou, sestavení výkazu cash flow, ekonomická výpověď cash flow

PRO KOHO KURZ JE: majitele firem, manažery neekonomy, účetní

CO SE V KURZU NAUČÍTE: to nejdůležitější v rozvaze a výsledovce, nástroj rychlého zhodnocení ekonomiky firmy, vypovídací schopnost výkazů pro manažerská rozhodování

PRO KOHO KURZ JE: majitele firem, manažery neekonomy, účetní

 

Chcete se na něco k videokurzům zeptat?

Napište nám...