Naším cílem je umožnit účastníkům kurzů celkový pohled na ekonomiku firmy, prohloubit jejich znalost v oblasti finančních pojmů a nabídnout přehled o finančním řízení a ekonomických principech a postupech, které přinesou firmě prokazatelné výsledky. Pojďte se společně s námi zaměřit na to důležité a posuňte svou firmu i svou kariéru vpřed.
 
 
Přidanou hodnotou našich kurzů jsou interaktivně předané znalosti a zvládnuté dovednosti:

⇒ jak zvýšit úroveň a stupeň využití finančního řízení ve vaší firmě,
⇒ jak efektivněji využívat vlastní účetní výkazy i výkazy firem obchodních partnerů, konkurentů a dalších hráčů na trhu,
⇒ jak zlepšit finanční uvažování a rozhodování o investicích, které ve vaší firmě zamýšlíte,
⇒ jak optimalizovat náklady vaší firmy a peněžní tok,
⇒ jak nastavit podnikové procesy s ohledem na ekonomické výsledky vaší firmy,
⇒ jak vyhodnotit ekonomickou stránku řízení vaší firmy a posuzovat rentabilitu, aktivitu, likviditu a zadluženost,
⇒ jak využít poznatků z našich kurzů ve vaší manažerské praxi.
 
 
Naše metody výuky: 

⇒ interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost,
⇒ modelové příklady s možností využít také skutečných dat vaší firmy,
⇒ praktická cvičení a výpočty – od schématických příkladů až po rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomickou interpretaci,
⇒ řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.
 
 

Chcete se na něco zeptat?

Jméno a příjmení*
Společnost
Email*
Telefon
Vaše zpráva*
ODESLAT