KURZY

Naším cílem je umožnit účastníkům kurzů celkový pohled na ekonomiku firmy, prohloubit jejich znalost v oblasti finančních pojmů a nabídnout přehled o finančním řízení a ekonomických principech a postupech, které přinesou firmě prokazatelné výsledky. Pojďte se společně s námi zaměřit na to důležité a posuňte svou firmu i svou kariéru vpřed.

 

Přidanou hodnotou našich kurzů jsou interaktivně předané znalosti a zvládnuté dovednosti:

 

 • jak zvýšit úroveň a stupeň využití finančního řízení ve vaší firmě,

 • jak efektivněji využívat vlastní účetní výkazy i výkazy firem obchodních partnerů, konkurentů a dalších hráčů na trhu,

 • jak zlepšit finanční uvažování a rozhodování o investicích, které ve vaší firmě zamýšlíte,

 • jak optimalizovat náklady vaší firmy a peněžní tok,

 • jak nastavit podnikové procesy s ohledem na ekonomické výsledky vaší firmy,

 • jak vyhodnotit ekonomickou stránku řízení vaší firmy a posuzovat rentabilitu, aktivitu, likviditu a zadluženost,

 • jak využít poznatků z našich kurzů ve vaší manažerské praxi.

 
Naše metody výuky: 

 

 • interaktivní výklad zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost,

 • modelové příklady s možností využít také skutečných dat vaší firmy,

 • praktická cvičení a výpočty od schématických příkladů po rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomickou interpretaci,

 • řízená diskuze odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.

INDIVIDUÁLNÍ KURZY

Nevyhovuje vám termín veřejně pořádaného školení? Potřebujete uspořádat školení u vás ve firmě? Chcete jiné ekonomické školení, na míru vašim potřebám? Naší snahou je vyhovět i těm, kteří se na školení chtějí věnovat svým specifickým potřebám a aktuálním požadavkům. Obsah školení si po konzultaci s naší lektorkou sami sestavíte podle toho, co vás právě zajímá.

 

Výhodou školení na míru pro vás může být:

 

 • Obsah školení vždy přizpůsobíme vašim aktuálním potřebám, požadavkům na výstupy ze školení, specifikům vašeho oboru podnikání a vaší společnosti.

 • Poznatky předáváme interaktivními metodami výuky tak, aby si je účastníci školení maximálně osvojili a odnesli si praktické dovednosti, které ihned uplatní v praxi.

 • Školení mohou probíhat ve vašich prostorách nebo online.