Naším cílem je umožnit účastníkům kurzů celkový pohled na ekonomiku firmy, prohloubit jejich znalost v oblasti finančních pojmů a nabídnout přehled o finančním řízení a ekonomických principech a postupech, které přinesou firmě prokazatelné výsledky. Pojďte se společně s námi zaměřit na to důležité a posuňte svou firmu i svou kariéru vpřed.
 
 
Přidanou hodnotou našich kurzů jsou interaktivně předané znalosti a zvládnuté dovednosti:

-> jak zvýšit úroveň a stupeň využití finančního řízení ve vaší firmě,
-> jak efektivněji využívat vlastní účetní výkazy i výkazy firem obchodních partnerů, konkurentů a dalších hráčů na trhu,
-> jak zlepšit finanční uvažování a rozhodování o investicích, které ve vaší firmě zamýšlíte,
-> jak optimalizovat náklady vaší firmy a peněžní tok,
-> jak nastavit podnikové procesy s ohledem na ekonomické výsledky vaší firmy,
-> jak vyhodnotit ekonomickou stránku řízení vaší firmy a posuzovat rentabilitu, aktivitu, likviditu a zadluženost,
-> jak využít poznatků z našich kurzů ve vaší manažerské praxi.
 
 
Naše metody výuky: 

-> interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost,
-> modelové příklady s možností využít také skutečných dat vaší firmy,
-> praktická cvičení a výpočty – od schématických příkladů až po rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomickou interpretaci,
-> řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.