JAK ČÍST V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Důležité závěry pro ekonomické směřování firmy a nezbytné souvislosti v rozvaze a výsledovce pro majitele a jednatele firem.

  • Při jednom setkání vás zasvětíme do pěti nejdůležitějších čísel v rozvaze a ve výsledovce a jejich vzájemných vztahů.
  • Bez složitých odborných termínů vás naučíme efektivně číst v informacích z účetnictví.
  • Ukážeme vám elegantní čtyřbodové testy účetních výkazů, abyste mohli rychle zhodnotit ekonomický dopad manažerských rozhodnutí.
  • Pro praxi důležité informace pro vás budou srozumitelné a čitelné z hlediska základních znaků dobré finanční situace firmy.

 

 

Objednejte si konzultaci...

Prosím napište celé své jméno.

Nesprávný formát.

Invalid Input

Invalid Input