Revision of controlling methodology, calculation system and reporting outputs, recommendations and suggestions of measures.

  • We will learn your existing processes, verify their functionality and impacts on the company's economy.
  • We will review the methodology of economic processes, controlling tools, calculation system and reporting outputs.
  • Provedeme finanční analýzu vaší společnosti a odhalíme silné a slabé stránky jejího ekonomického fungování a dalšího směřování.
  • Potvrdíme či vyvrátíme správnost a dodržování pravidel a norem. Navrhneme opatření k jednotlivým zjištěním.
  • Doporučíme konkrétní kroky vedoucí k efektivnímu ekonomickému řízení společnosti a navrhneme efektivní nástroje finančního řízení vaší firmy.
  • Zpracujeme reporty a provedeme kontroly, včetně úprav metodiky při změnách systému či potřeb.

 

Order the consultation