Revize metodiky controllingu, kalkulačního systému a reportingových výstupů, doporučení a návrhy opatření.
  • Zmapujeme vaše stávající procesy, ověříme jejich funkčnost a dopady na ekonomiku firmy.
  • Zrevidujeme metodiku ekonomických procesů, controllingových nástrojů, kalkulačního systému a reportingových výstupů.
  • Provedeme finanční analýzu vaší společnosti a odhalíme silné a slabé stránky jejího ekonomického fungování a dalšího směřování.
  • Potvrdíme či vyvrátíme správnost a dodržování pravidel a norem. Navrhneme opatření k jednotlivým zjištěním.
  • Doporučíme konkrétní kroky vedoucí k efektivnímu ekonomickému řízení společnosti a navrhneme efektivní nástroje finančního řízení vaší firmy.
  • Zpracujeme reporty a provedeme kontroly, včetně úprav metodiky při změnách systému či potřeb.

 

ZPĚT


Chcete si objednat konzultaci?

Jméno a příjmení*
Společnost
Email*
Telefon
Vaše zpráva*
ODESLAT