EKONOMICKÝ AUDIT

Revize metodiky controllingu, kalkulačního systému a reportingových výstupů, doporučení a návrhy opatření.

  • Zmapujeme vaše stávající procesy, ověříme jejich funkčnost a dopady na ekonomiku firmy.
  • Zrevidujeme metodiku ekonomických procesů, controllingových nástrojů, kalkulačního systému a reportingových výstupů.
  • Provedeme finanční analýzu vaší společnosti a odhalíme silné a slabé stránky jejího ekonomického fungování a dalšího směřování.
  • Potvrdíme či vyvrátíme správnost a dodržování pravidel a norem. Navrhneme opatření k jednotlivým zjištěním.
  • Doporučíme konkrétní kroky vedoucí k efektivnímu ekonomickému řízení společnosti a navrhneme efektivní nástroje finančního řízení vaší firmy.
  • Zpracujeme reporty a provedeme kontroly, včetně úprav metodiky při změnách systému či potřeb.

 

 

 

Objednejte si konzultaci...

Prosím napište celé své jméno.

Nesprávný formát.

Invalid Input

Invalid Input