Intesys BRNO s.r.o.      Marta Kovaříková, vedoucí oddělení Ekonomika a provoz

"S paní Vančurovou jsem spolupracovala při zavádění controllingu ve firmě a velmi si cením jak jejího precizního přístupu k dané problematice, tak celkového přístupu k nám jako ke klientovi. Během celé spolupráce jsem vnímala snahu o nastavení skutečně fungujícího systému a nejen poskytnutí jakéhosi plnění, což v dnešní době již není příliš obvyklé a vážím si toho."


M&V, spol. s r.o.   •   Michal Mitáček, ředitel divize

"Podat tak nezáživné téma zajímavým a logickým způsobem, při tom na vysoké odborné úrovni, je opravdu kumšt. A Vám se to povedlo."


SAFINA, a.s.      Lucie Svobodová, personální ředitelka

"Na kurzu Finanční řízení pro nefinanční manažery jsem ocenila nejen přehledně strukturovaný obsah, ale zejména pak velmi profesionální a zároveň lidskou formu předání tohoto obsahu. Lektorka Pavlína Vančurová je odborníkem nejen v oblasti finančních analýz, ale zároveň velmi schopnou lektorkou, která cíleně využívá didaktických metod výuky, spolupracuje s účastníky, vtahuje je do problému a poutavou formou tak přibližuje svět ekonomiky firmy i lidem, kterým do té doby byly finanční výkazy a čísla v nich obsažená velkou neznámou. Už teď se těším na další zajímavý seminář."


SAFINA, a.s.      David Lorenc, finanční analytik

"Děkuji nejen za pochopení cash flow, ale i za celý průběh školení. Největším přínosem pro mě je propojení pojmů, které jsem znal spíš teoreticky, s využitím v praxi."

 
 

Sklopísek Střeleč, a.s.   •   Miroslava Marková, hlavní účetní

"Ráda bych Vám poděkovala za Vaši profesionalitu, školení bylo naprosto super."


Stuchlíková & Partners   •   Zuzana Stuchlíková, advokát / partner

"Vždy se nám dostalo naprosto jasného a srozumitelného vysvětlení a doporučení ve velmi krátkém čase."