Kurz je určen pro:
 • majitele firem,
 • jednatele,
 • řídící pracovníky,
 • nefinanční manažery.

Obsahové priority: 
 • výpověď účetní závěrky – jak využít informace z účetní závěrky k hodnocení stability a výkonnosti firmy a pro její řízení,
 • důležité informace z rozvahy – o čem vypovídá účetní výkaz podobající se fotce a co znamenají aktiva, vlastní kapitál a cizí zdroje pro manažera firmy,
 • důležité informace z výsledovky – co můžete vyčíst z výkazu zisku a ztráty o výkonnosti firmy a co čím je výsledovka zavádějící,
 • vzájemné vztahy mezi rozvahou a výsledovkou – jak vidět souvislosti mezi výkony firmy, jejím majetkem a strukturou využívaného kapitálu,
 • firemní zdraví z pohledu přehledu o peněžních tocích – jak se účetnictví dívá na peníze.

Přínos pro vás:
 • dozvíte se, co o firmě vypovídá vaše účetní závěrka,
 • naučíme vás prakticky číst ve vámi donesené rozvaze a výsledovce,
 • získáte více jistoty při komunikaci s firemními účetními.