14. 2. 2019 Využitelnost informací z účetních výkazů 3 993 Kč vč. DPH Objednat   
Praha lektorka Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.   

 


Kurz je určen pro:
  • majitele firem, kterým záleží na ekonomické stránce svého podnikání,
  • manažery, kteří vyhodnocují informace o finanční situaci firmy, její výkonnosti a finanční pozici,
  • obchodníky, personalisty a další neekonomy, kteří chtějí umět číst v účetních výkazech a zvýšit tak svůj přínos pro firmu.

 


Obsahové priority:
  • o čem vypovídá rozvaha – pro praxi důležité informace z rozvahy, pohledávky, závazky, majetek, dluhy,
  • o čem vypovídá výkaz zisků a ztrát – pro praxi důležité informace z výsledovky, náklady, výnosy, tržby, odpisy, hospodářské výsledky,
  • jaké jsou vzájemné vztahy mezi rozvahou a výsledovkou – provázanost hlavních účetních výkazů, z výkazů čitelné souvislosti mezi výkony firmy, jejím majetkem a kapitálem,
  • jak se účetnictví dívá na peníze – přehled o peněžních tocích, firemní zdraví z pohledu peněz vydělaných provozní činností firmy,
  • jak vyhodnotit bonitu firmy na základě účetních výkazů – ekonomické ukazatele vyhodnocující základní znaky dobré finanční situace firmy.

Přínos pro vás:
Naučíme vás orientovat se v účetních výkazech.
Dozvíte se, co o firmě vypovídá rozvaha a výsledovka.
Porozumíte principům účetnictví a budete umět s účetními informacemi pracovat z pozice manažera či majitele firmy.
Na praktické ukázce rozboru účetních výkazů reálné firmy poznáte, co je pro podnikatele podstatné v rozvaze a výsledovce.
Dozvíte se, jak vyhodnotit finanční pozici vaší firmy i firem vašich stávajících či potenciálních obchodních partnerů.
Získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními.
Všechny nezbytné účetní pojmy si vysvětlíme, aby ze školení dokázali těžit i neekonomové.
Navíc získáte bezplatný vstup do aplikace, která umožní využít poznatků ze školení na datech vaší firmy.

Lektorka: 

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V  roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako lektorka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

 


 

Chcete se na něco zeptat ke školení?

Thank You! Your message has been sent. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.