25. 3. 2019 Náklady pod kontrolou 3 993 Kč vč. DPH Objednat       
Praha lektorka Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.   

 


Kurz je určen pro:
 • podnikatele (ať zkušené nebo začínající),
 • plánovače,
 • účetní,
 • pracovníky controllingu,
 • manažery a ostatní pracovníky finančních a řídících útvarů.

 


Obsahové priority:
 • principy řízení nákladů – jak sledovat a vyhodnocovat efektivitu interních procesů, jak nastavit proces řízení nákladů, co je nákladová analýza,
 • jaké jsou možnosti nákladových úspor – model řízení nákladů, dopady různých druhů úsporných opatření na budoucí rozvoj firmy,
 • jak sledovat náklady – jak si rozčlenit náklady podle druhů, co jsou to odpisy, proč sledovat fixní a variabilní náklady, kdy využijete jednicové a režijní náklady, vnitropodnikové ceny,
 • jak využít nákladové účetnictví – metody rozvrhování režijních nákladů na jednotlivá hospodářská střediska, výkony, procesy a činnosti, volba správné kalkulační metody,
 • k čemu mohou být užitečné moderní kalkulační metody – Direct Costing jako metoda odděleného řízení fixních a variabilních nákladů, Activity Based Costing jako kalkulace založená na vztahu nákladů k aktivitám.

  


Přínos pro vás:
 • získáte podrobný přehled moderního přístupu k řízení nákladů a potenciálu nákladových úspor,
 • naučíme vás postup controllingového řízení nákladů se zaměřením na efektivitu interních pracovních postupů a procesů.

 


Lektorka: 

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V  roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako lektorka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.

 


 

Chcete se na něco zeptat ke školení?

Thank You! Your message has been sent. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.