Kurz je určen pro:
 • podnikatele (ať zkušené nebo začínající),
 • řídící pracovníky,
 • ekonomy,
 • kalkulanty,

Obsahové priority:
 • řízení nákladů ve firemní praxi – čím vám poslouží manažerské pojetí nákladů,
 • optimalizace nákladů – jak nešetřit, a přitom zlepšovat hospodářské výsledky,
 • tradiční a moderní nákladové kalkulace – která metoda je pro vaše podmínky nejvhodnější,
 • modelové příklady nákladových kalkulací – postup při sestavování kalkulací krok za krokem,
 • návod pro implementaci moderních kalkulací v praxi – jak úspěšně zavést metodiku do firemního života.

Přínos pro vás:
 • prakticky se seznámíte s moderními kalkulacemi,
 • získáte inspiraci pro nákladové optimalizace,
 • odnesete si srozumitelnou metodiku efektivnějšího řízení firemních aktivit.