Kurz je určen pro:
 • podnikatele (ať zkušené nebo začínající),
 • řídící pracovníky,
 • finanční manažery,
 • ekonomy,
 • účetní i „neekonomické“ profese, například projektové manažery.

Obsahové priority: 
 • investice ve firemní praxi – proč a jak systematicky uchopit hodnocení investičních příležitostí ve firmě,
 • investiční rozhodování – které ukazatele pro hodnocení investičních projektů použít,
 • finanční rozhodování – jak vyhodnotit možnosti financování investice a jejich dopad do celkové ekonomiky firmy,
 • praktický příklad ekonomického hodnocení investic – jak sestavit výhled peněžních toků investičního projektu a určit preferovanou investiční variantu s využitím ukazatelů ekonomické efektivnosti,
 • testování citlivosti – jak spočítat a interpretovat vliv změn parametrů investice na její výnosnost, návratnost a rizikovost.

Přínos pro vás:
 • seznámíte se se systematickým přístupem k hodnocení investic a jejich provázaností s firemními cíli,
 • naučíme vás sestavit model cash flow investičního projektu, včetně předběžných splátkových kalendářů, odpisových plánů, daňových souvislostí a vyhodnocení rizik,
 • porozumíte výběru ukazatelů pro posouzení ekonomické efektivnosti investice.