Kurz je určen pro:
 • majitele menších a středních firem,
 • jednatele,
 • manažery,
 • „neekonomické“ profese, například asistenty jednatelů.

Obsahové priority: 
 • 5 hlavních čísel z rozvahy – jak si z účetního výkazu rozvaha stanovit míru majetkové a finanční stability,
 • 5 hlavních čísel z výsledovky – které otázky si klást, když mám jen pět minut pro zhodnocení výsledků firmy za období uvedené ve výkazu zisku a ztráty,
 • ekonomická úspěšnost firmy – jaká silná a slabá místa ve finančním hospodaření můžete z účetních výkazů vidět vy, banka nebo vaši obchodní partneři,
 • systém rozpočtů a kalkulací – je vám dobrým sluhou nebo zlým pánem při volbě strategie, rozvoji a plánování,
 • efektivní reporting – dostáváte přesně ty informace, které pro své rozhodnutí potřebujete?

Přínos pro vás:
 • naučíme vás vytěžit z účetnictví přehledné a výstižné informace pro rozhodování,
 • dozvíte se, jak ekonomické výsledky vaší firmy nejen efektivně sledovat, ale také aktivně řídit,
 • zašlete-li své účetní výkazy 5 pracovních dnů před konáním kurzu lektorce, odnesete si lektorkou zpracovaný bonitní test vaší firmy.