"Pro diagnostiku zdraví firmy nepotřebujete lékaře, postačí finanční analytik, kterým se můžete stát i vy.“
Pavlína Vančurová, spolumajitelka firmy PADIA, s.r.o. 
 
Kurz je určen pro:
 • podnikatele (ať zkušené nebo začínající),
 • ekonomy,
 • účetní,
 • „neekonomické“ profese, například projektové manažery, obchodní manažery, pracovníky bank a další.

Obsahové priority:
 • analýza účetních výkazů – v čem spočívá zhodnocení ekonomického zdraví firmy,
 • znaky dobré finanční kondice firmy – co je EQUITY, CAPEX, EBIT, EBITDA a jaké mají být jejich hodnoty,
 • analýza likvidity a zadluženosti – jak odhalit, jestli je firma solventní a dluhy ji nepřerůstají přes hlavu,
 • analýza aktivity a rentability – co je cyklus cash-to-cash a jak spočítat, zda má podnikání smysl,
 • komplexní modely finanční analýzy – jak na bonitní a bankrotní testy včetně ukázek.

Přínos pro vás:
 • na praktické ukázce rozboru účetních výkazů obchodní a výrobní firmy si vyzkoušíte finanční analýzu a její interpretaci,
 • naučíme vás vidět v účetních výkazech silné a slabé stránky ekonomiky firmy,
 • spočítáte si testy hodnocení bonity a ohrožení firmy bankrotem.

Chcete se na něco zeptat ke kurzu? Napište nám...

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami Ochrany osobních údajů.