21. 11. 2018 Finanční analýza 3 993 Kč vč. DPH Objednat       
Praha lektorka Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.   

 


Kurz je určen pro:
 • podnikatele (ať zkušené nebo začínající),
 • řídící pracovníky,
 • manažery,
 • ekonomy,
 • „neekonomické“ profese, například projektové manažery, obchodní manažery, pracovníky bank apod.

Všechny nezbytné účetní a ekonomické pojmy budou srozumitelně vysvětleny.


Obsahové priority:
 • Výkonnost nebo solventnost – co rozhoduje o konkurenceschopnosti firem.
 • Každý majetek někomu patří – praktické čtení v rozvaze.
 • Potenciál výkonu firmy a pracovní kapitál – jak se dívat na aktiva a co je likvidita.
 • Bohatství nebo dluhy – jak se dívat na pasiva a dlouhodobou solventnost firmy.
 • Zisk nebo peníze – co je smyslem podnikání a jak o tom vypovídá výsledovka.
 • Výnosy a náklady – účetní versus manažerský pohled.
 • Aktivita firmy – jak poznat, že jsou firemní procesy efektivní.
 • Rentabilita – jak vyhodnotit přínos šéfa obchodního týmu, výkonného ředitele a dosažený efekt pro vlastníky a věřitele.

Přínos pro vás:
Na praktické ukázce rozboru účetních výkazů konkrétní firmy poznáte, co můžete vyčíst z rozvahy a výsledovky.
Získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními, ekonomickými a finančními manažery.
Naučíme vás vidět ve výkazech silné a slabé stránky ekonomiky firmy. 

Lektorka: 

Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Pavlína se ve své praxi věnuje ekonomickému poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách různých oborů a velikostí. V  roce 2011 spoluzakládala poradenskou společnost PADIA, kde působí jako lektorka a interim finanční ředitelka pro řadu klientů. Čerpá rovněž ze zkušeností z pozice výkonné ředitelky mezinárodní konzultační firmy. Působila jako univerzitní pedagog a je autorkou řady odborných publikací.


 

Chcete se na něco zeptat ke školení?

Thank You! Your message has been sent. Something went wrong, please try again later. Please enter a correct Captcha answer.