Kurz je určen pro:
 • podnikatele,
 • řídící pracovníky,
 • finanční manažery,
 • účetní.

Obsahové priority:
 • podstata a význam peněžních toků ve firemní praxi – jak využít cash flow k řízení firmy,
 • sledování cash flow – jakou metodu použít,
 • oblasti peněžních toků – co patří do cash flow z provozní, investiční a finanční oblasti,
 • praktický příklad přípravy přehledu o peněžních tocích – jak sestavit přehled o peněžních tocích,
 • hodnocení a analýza hospodaření na základě cash flow – jak spočítat a interpretovat ekonomické výsledky firmy s využitím peněžních toků.

Přínos pro vás: 
 • seznámíte se s metodami plánování a řízení peněžních toků a s faktory, které cash flow firmy ovlivňují,
 • naučíme vás prakticky sestavit výkaz o peněžních tocích na podkladu účetních dat,
 • porozumíte výpovědi přehledu cash flow a vyzkoušíte si stanovit ukazatele ekonomického zdraví firmy s jeho využitím.