"Účetnictví je jazyk podnikání."
Warren Buffet, investor
 
Kurz je určen pro:
 • řídící pracovníky,
 • finanční manažery,
 • ekonomy,
 • kontrolory nákladů.

Obsahové priority: 
 • analýza nákladů – které náklady jsou ekonomicky oprávněné,
 • přiměřená návratnost kapitálu – jak se projeví v kalkulaci a cenotvorbě,
 • pořízení stálých aktiv – jaké jsou způsoby oceňování dlouhodobého majetku,
 • odpisování – jak vypočítat účetní a daňové odpisy,
 • způsoby vyřazování stálých aktiv – jak se projeví v účetnictví.

Přínos pro vás:
 • prakticky se seznámíte s oceňováním a účtováním stálých aktiv,
 • odnesete si srozumitelnou metodiku odpisování,
 • získáte inspiraci pro nákladové analýzy.

Chcete se na něco zeptat ke kurzu? Napište nám...

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami Ochrany osobních údajů.