"Investování bez analýzy je jako hrát poker a nedívat se do karet."
Peter Lynch, americký investor
 
Kurz je určen pro:
 • podnikatele (ať zkušené nebo začínající),
 • řídící pracovníky,
 • finanční manažery,
 • ekonomy,
 • účetní i „neekonomické“ profese, například projektové manažery.

Obsahové priority: 
 • investice ve firemní praxi – proč a jak systematicky uchopit hodnocení investičních příležitostí ve firmě,
 • investiční rozhodování – které ukazatele pro hodnocení investičních projektů použít,
 • finanční rozhodování – jak vyhodnotit možnosti financování investice a jejich dopad do celkové ekonomiky firmy,
 • praktický příklad ekonomického hodnocení investic – jak sestavit výhled peněžních toků investičního projektu a určit preferovanou investiční variantu s využitím ukazatelů ekonomické efektivnosti,
 • testování citlivosti – jak spočítat a interpretovat vliv změn parametrů investice na její výnosnost, návratnost a rizikovost.

Přínos pro vás:
 • seznámíte se se systematickým přístupem k hodnocení investic a jejich provázaností s firemními cíli,
 • naučíme vás sestavit model cash flow investičního projektu, včetně předběžných splátkových kalendářů, odpisových plánů, daňových souvislostí a vyhodnocení rizik,
 • porozumíte výběru ukazatelů pro posouzení ekonomické efektivnosti investice.

Chcete se na něco zeptat ke kurzu? Napište nám...

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami Ochrany osobních údajů.