"Já tomu našemu účetnictví stále ne úplně rozumím, ačkoli se mi to už opakovaně naše účetní snažila vysvětlit.“
neznámý jednatel firmy
 
Kurz je určen pro:
 • majitele menších a středních firem,
 • jednatele,
 • manažery,
 • „neekonomické“ profese, například asistenty jednatelů.

Obsahové priority: 
 • 5 hlavních čísel z rozvahy – jak si z účetního výkazu rozvaha stanovit míru majetkové a finanční stability,
 • 5 hlavních čísel z výsledovky – které otázky si klást, když mám jen pět minut pro zhodnocení výsledků firmy za období uvedené ve výkazu zisku a ztráty,
 • ekonomická úspěšnost firmy – jaká silná a slabá místa ve finančním hospodaření můžete z účetních výkazů vidět vy, banka nebo vaši obchodní partneři,
 • systém rozpočtů a kalkulací – je vám dobrým sluhou nebo zlým pánem při volbě strategie, rozvoji a plánování,
 • efektivní reporting – dostáváte přesně ty informace, které pro své rozhodnutí potřebujete?

Přínos pro vás:
 • naučíme vás vytěžit z účetnictví přehledné a výstižné informace pro rozhodování,
 • dozvíte se, jak ekonomické výsledky vaší firmy nejen efektivně sledovat, ale také aktivně řídit,
 • zašlete-li své účetní výkazy 5 pracovních dnů před konáním kurzu lektorce, odnesete si lektorkou zpracovaný bonitní test vaší firmy.

Chcete se na něco zeptat ke kurzu? Napište nám...

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami Ochrany osobních údajů.