Za jeden den vás naučíme, jak si propočítat klíčová čísla výkonnosti vaší firmy a jak rychle vyhodnotit ekonomické dopady svých manažerských rozhodnutí.

Na praktických příkladech vám ukážeme, jak analyzovat účetní výkazy a co vyčíst z rozvahy a výsledovky. Získejte pomocí těchto údajů přehled a objevte silné a slabé stránky své společnosti.

Objevte pilíře ekonomického zdraví firmy, na jejichž základě získáte hodnotné informace pro řízení a komunikaci o firemních cílech v řeči čísel.

Získejte podrobný přehled o moderních přístupech k řízení nákladů. Naučíme vás postupy controllingového řízení nákladů se zaměřením na efektivitu interních pracovních postupů a procesů.

Naučíme vás pracovat z pozice majitele či manažera s účetními informacemi. Na praktických příkladech objevíta, co je podstatné v účetních výkazech a jak díky těmto informacím vyhodnotit pozici vaší firmy.

 

 

Seznámíte se s podstatou peněžních toků na praktických příkladech. Dále vás naučíme výkaz cash flow sestavovat, analyzovat a využívat v praxi.

Více informací