PADIA, s.r.o. poskytuje ekonomické poradenství v oblasti finančního řízení a nastavování controllingu ve firmách a realizuje odborná školení v těchto oblastech.