Praktické využití finanční analýzy firmy

Jak vidět vše podstatné o finanční kondici a výkonnosti firmy jednoduchým způsobem, aniž by bylo nutné projít spoustu dat, které jsou v účetnictví k dispozici? Firemní ekonomika se může zdát nepřehledná, když nevíte, na které údaje se zaměřit a do jakého kontextu je zasadit. Existuje nástroj, který vám umožní udělat si jasnou představu o vlivu firemních aktivit na finanční zdraví firmy. Jde o finanční analýzu.

Marže jako tachometr zisku firmy

Asi každý manažer sleduje s velkým zájmem výnosy, náklady a především zisk své firmy. Jak by se vám líbil systém, který by vás včas upozornil na možná skrytá nebezpečí, že nedosáhnete plánovaného zisku, a odhalil, jak se firmě vede po finanční stránce v čase? Takový systém si můžete vytvořit sami. A není to nic komplikovaného. Sledujte marže firmy.

Controlling nebo manažerské účetnictví?

Už jste se v praxi potkali s pojmy manažerské účetnictví a controlling? Uvažovali jste, jaký je mezi těmito pojmy rozdíl? Podívejme se na to, co je manažerské účetnictví a jaký je jeho vztah ke controllingu.