Czech
Czech
English (UK)

Marže jako tachometr zisku firmy

Co je marže?

Nemáte takovou tržní pozici, abyste mohli ovlivňovat ceny svého zboží? Pak cestou k dosažení zisku bude zodpovědné plánování nákladů a jejich řízení ve všech oblastech činnosti firmy. Marži lze chápat jako ukazatel, který dokáže upozornit na tendenci jednotlivých výrobků k ziskovosti. Do marže se zahrnuje určitá část nákladů, která přímo souvisí s tím, kolik daného produktu vyrobíte a jak nákladná je celá cesta právě tohoto produktu ve vaší firmě až do doby, než ho prodáte zákazníkovi. Marže je pojem manažerského účetnictví, které si upravíte podle vlastních potřeb. V praxi se jí pak říká například hrubé rozpětí, příspěvek na úhradu, ale také marže v relativním vyjádření.


K čemu využijete marže

Sledování marží vám velmi dobře poslouží při vyhodnocování ekonomických výsledků jednotlivých výrobků v rámci celého sortimentu, který nabízíte. Ačkoli je manažerské účetnictví vždy určitým způsobem specifické pro každou jednotlivou firmu, využít již známých a osvědčených postupů a metod bývá firmě ku prospěchu.


Vyberte vhodnou metodu sledování marží

Marži sledujte jako rozdíl mezi tím, za kolik jste své výrobky prodali, a tím, za kolik jste dané výrobky vyrobili, bez ohledu na to, kdy jste je vyrobili. Náklady na prodané výrobky v sobě obsahují jak letošní výrobní náklady, tak případně loňské výrobní náklady. Při prodeji výrobků pak dochází konečně k tomu, že výrobní náklady, které se v předcházejícím roce neobjevily ve výsledovce, neboť šlo o výrobu na sklad, se ve výsledovce aktuálního účetního období objeví v okamžiku, kdy přinášejí výnosy. Zbytek zůstává na skladě s předpokladem, že přinese výnosy v budoucnu.


Obchodní marže 

Při nákupu a prodeji zboží je zásadní informace, s jakým výdělkem jste obchod realizovali. Výsledovka uváděla dříve (před rokem 2016) položku s názvem obchodní marže. Tu už ve výkazech nenajdete, lze ji ale snadno dopočítat. Jedná se o rozdíl mezi tržbami za prodej zboží a náklady na prodané zboží. Pro srovnatelnost mezi obdobími je vhodné sledovat marže v relativním vyjádření tedy jako poměrové číslo vyjádřené v procentech. Procento marže vypočítáte jako podíl obchodní marže a tržeb za prodej zboží. Například nakupujete-li zboží za cenu 1000 Kč a prodáváte ho zákazníkovi za 1300 Kč, pak je marže 300 Kč neboli 23 %.


Marže přidané hodnoty

Firmy, které nejen obchodují, ale také vyrábějí, se nemohou spokojit se sledováním obchodní marže. K hodnocení efektivnosti se nabízí ukazatel marže přidané hodnoty. Tuto marži můžete vypočítat z výsledovky podílem přidané hodnoty a součtu tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej výrobků a služeb. Přidaná hodnota také „zmizela“ z výsledovky. Vypočítáte ji jako rozdíl tržeb za prodej výrobků, služeb a zboží a nákladů na prodané zboží a spotřebu materiálu a energie. Marže přidané hodnoty je velmi důležitým ukazatelem vývoje rentability firmy v rámci finanční analýzy výsledovky.