Cash flow jako součást řízení firmy?
Datum: 20. 8. 2018   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. & Caflou
 
Strategické řízení firmy zahrnuje také řízení finanční stránky podnikání. Ekonomická stabilita je také o tom, kdy budou tržby skutečně inkasovány a výdaje hrazeny a jaký podíl vlastních a cizích zdrojů je vhodný k dosahování ekonomické efektivity.
 

Zisk nebo peníze?
Datum: 20. 8. 2018   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. & Caflou
 
Většina podnikatelů se soustředí na zisk. Patříte mezi ně také? Ale víte, jak se ekonomická kategorie cash flow liší od hospodářského výsledku? Co můžete zjistit z výsledovky? Skutečně vypovídá účetnictví o tom, zda firma opravdu vydělává?
 

Jak si firma vede?
Datum: 18. 6. 2018   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. & Caflou
 
Představme si dvě firmy dosahující shodných zisků, dokonce účetní hodnota jejich majetku je obdobná. Která z nich je úspěšnější a směřuje k dlouhodobému růstu? Pro hodnocení ekonomické stránky podnikání je potřeba rozklíčovat, z jakých činností tečou do firmy nebo z firmy peníze.
 

Jak chytře sledovat cash flow
Datum: 17. 6. 2018   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. & Caflou
 
Co můžete udělat proto, aby byly peněžní toky z podnikání pod vaší kontrolou? Můžete si vést na papíře nebo v Excelu záznamy o jednotlivých platbách. Nebo na to můžete jít od lesa a využít software na řízení a plánování cash flow.
 

Úspěch podnikání spočívá ve vydělávání peněz
Datum: 16. 6. 2018   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. & Caflou
 
Cash flow je životadárnou mízou každé firmy. Bez peněz váš byznys zemře. Ze všech důvodů, proč firmy krachují, jsou nejčastější příčinou právě nedostatečné peněžní příjmy v provnání s výdaji. Stojí tedy určitě za to mít vaše cash flow pod kontrolou.
 
 

Sofistikované nástroje pro řízení cash flow
Datum: 20. 8. 2018   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. & Caflou
 
Jak začít cash flow řídit tak, aby to neznamenalo další administrativní zátěž? Využijte naplno automatizace a možností informačních systémů. Jaké jsou možnosti využití tabulkového procesoru typu Excel, účetního systému nebo specializovaného softwaru?