Praktické využití finanční analýzy
Datum: 21. 2. 2020   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Jak vidět vše podstatné o finanční kondici a výkonnosti firmy jednoduchým způsobem, aniž by bylo nutné projít spoustu dat, které jsou v účetnictví k dispozici? Firemní ekonomika se může zdát nepřehledná, když nevíte, na které údaje se zaměřit a do jakého kontextu je zasadit. Existuje nástroj, který vám umožní udělat si jasnou představu o vlivu firemních aktivit na finanční zdraví firmy. Jde o finanční analýzu.
 
Celý článek...
Co Vám řekne o Vaší firmě rozvaha a výsledovka
Datum: 25. 4. 2020   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Účetnictví neděláte zbůhdarma nebo jen pro finanční úřad. Účetnictví se zabývá majetkem firmy, dluhy, pohledávkami, aktivitou firmy a nakonec z toho odvozuje, zda firma zbohatla nebo zchudla. Je to docela chytře vymyšlený evidenční systém a navíc jediný zdroj informací o firmě mimo vaši vlastní paměť.

Celý článek...
Marže jako tachometr zisku firmy
Datum: 22. 8. 2020   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Asi každý manažer sleduje s velkým zájmem výnosy, náklady a především zisk své firmy. Jak by se vám líbil systém, který by vás včas upozornil na možná skrytá nebezpečí, že nedosáhnete plánovaného zisku, a odhalil, jak se firmě vede po finanční stránce v čase? Takový systém si můžete vytvořit sami. A není to nic komplikovaného. Sledujte marže firmy.

Celý článek...
Pravidla financování v účetních výkazech
Datum: 5. 6. 2020   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Účetnictví prostřednictvím účetních výkazů podává o firmě důležité informace. Vztahy mezi jednotlivými položkami rozvahy a výsledovky vypovídají mnohé o majetkové a finanční stabilitě firmy. Jaké poměry lze ve vašich firemních výkazech vyčíst?

Celý článek...
Odložená daň. Budete ji platit?
Datum: 21. 2. 2020   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Ve výsledovce můžete nalézt položku daň z příjmu v členění na splatnou a odloženou. Mate vás stejně jako mnoho dalších manažerů řádek Daň z příjmů odložená kvůli svého zavádějícímu názvu? Objasníme vám, co odložená daň skutečně znamená a kdy ji budete platit.

Celý článek...
Controlling nebo manažerské účetnictví
Datum: 28. 7. 2020   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Už jste se v praxi potkali s pojmy manažerské účetnictví a controlling? Uvažovali jste, jaký je mezi těmito pojmy rozdíl? Podívejme se na to, co je manažerské účetnictví a jaký je jeho vztah ke controllingu.

Celý článek...