Získejte ekonomický posudek hodnoty firmy

Nemáme kulaté razítko znalce potřebné pro soudní znalecký posudek. Neprovádíme ani přecenění majetku na zůstatkovou účetní hodnotu nebo tržní hodnotu. Hledáte-li ocenění firmy za účelem projede či nákupu firmy, znalecký oceňovací posudek vypracovaný soudním znalcem není nezbytný. Využijte námi zpracovaný odborný posudek ekonomické situace a ocenění firmy pro objektivní stanovení rozsahu, ve kterém se pohybuje relevantní cena.

Při oceňování firem určených k prodeji či nákupu se zaměřujeme na přezkoumání účetních výkazů, výročních zpráv a dalších informačních zdrojů o cílové firmě a rozbor ekonomiky. Plně respektujeme citlivost informací, se kterými nakládáme. Jsme připraveni podepsat s vámi dohodu o mlčenlivosti.

Na základně vstupů z účetnictví a výhledu budoucích tržeb provedeme v krátkém čase ocenění hodnoty předmětu prodeje. Posoudíme také finanční kondici a vyhodnotíme možná rizika, která mohou ovlivnit ocenění cílové společnosti. Připravíme pro vás shrnující hodnotící posudek s komentářem dostupných účetních dat, výsledků analýzy finančního zdraví společnosti a srovnání hodnot vypočtených nejužívanějšími metodami ocenění.

 

ZPĚT


Chcete si objednat OCENĚNÍ FIRMY nebo se na něco zeptat? Napište nám...
Jméno a příjmení*
Společnost
Email*
Telefon
Vaše zpráva*
ODESLAT