AUTOMATIZACE EXCELU

Predikce účetních výkazů, vývoj cash flow či tvorba kalkulací na jedno kliknutí
 

Jak konkurovat a prospívat v době neustálého vyrušování od práce? Zjednodušte a zefektivněte firemní procesy! Využití Excelu je dnes běžnou záležitostí. Proč si ale neusnadnit rutinně se opakující činnosti využitím profesionálně naprogramovaných maker?

OCENĚNÍ FIRMY

Máte v úmyslu prodat nebo koupit firmu?
 

Podpoříme vaše rozhodnutí poskytnutím rozboru ekonomiky předmětu prodeje nebo koupě. Naše přidaná hodnota spočívá v ověření ekonomických informací o cílové firmě, posouzení rizik a objektivním stanovení prodejní či kupní ceny. Získáte významné informace, díky kterým budete schopni učinit relevantní rozhodnutí.

MANAŽERSKÉ VÝSLEDOVKY

Zjednodušte si ekonomické řízení své firmy

 

Manažeři a majitelé firem často hledají efektivní nástroj finančního controllingu a reportingu své firmy, který by jim byl srozumitelný bez nutnosti dotazování účetních specialistů nebo studování účetnictví. Takovým nástrojem je manažerská výsledovka. 

EKONOMIKA FIRMY

Vytvořte si pohodlně prezentaci ekonomických výsledků firmy
 

Zpracovat si finanční analýzu nemusí být v dnešní době se znalostí správných vzorců a s využitím běžného tabulkového procesoru umožňujícího práci s daty a tabulkami, provádění výpočtů a analýz dat větší problém. Jak ale výsledky vyhodnotit a interpretovat?