KONZULTACE

Post konzultace

• Máte relevantní a kvalitní podklady pro ekonomické řízení firmy?

Slouží váš controlling k zajištění dalšího řízeného rozvoje při ekonomickém růstu firmy?

Potřebujete snadno a pohodlně vyhodnotit ekonomické výsledky vašich podnikatelských činností a záměrů firmy?

Chcete v předstihu nalézt a ovlivnit vývojové tendence hospodaření vaší firmy?

Rádi byste nastavili váš účetní systém tak, aby vám umožnil snadno generovat manažerské přehledy?

Potřebujete ovládnout nebo vylepšit v praxi využívané postupy vedoucí k efektivnímu finančnímu řízení firmy a plánování firemních aktivit?

Na začátku konzultací společně definujeme hlavní oblasti a úkoly, na které je vhodné se přednostně v definovaném období zaměřit. Poradíme Vám při řešení bežných ekonomických situací a budeme Vám partnerem i při řešení nestandardních záležitostí finančního řízení firmy. Využijte našich zkušeností a návrhů úprav a zlepšení pro budoucí ekonomické fungování Vaší firmy.

Nevyjadřujeme se ve složitých ekonomických pojmech, nemluvíme ani v záhadných účetních zkratkách. Neschováváme se za odbornou terminologii ani nesrozumitelné tabulky. Mluvíme jasně, srozumitelně a k věci. Dáváme doporučení, která jsou ihned využitelná v praxi.
 
Naše poradenství zahrnuje:

Efektivní čtení ve finančních výkazech a porozumění výpovědi účetních výkazů.

Metodické postupy krátkodobého a dlouhodobého finančního rozhodování.

Posuzování finančního zdraví firmy, finanční analýzy a nastavení reportů.

Nástroje řízení hodnoty a výkonnosti firmyFinancování a rozvoj firmy.

Doporučení v oblasti kalkulací, cenotvorby a tvorby rozpočtů.

Vyhodnocování investiční činnosti a investičních procesů.

Měření a efektivní čízení nákladů, výnosů a hospodářského výsledku.

Modelování nákladů a analýza bodu zvratu.

Alokace nákladů a její vztah k řízení po linii výkonů, odpovědnosti, rocesů a zákazníků.

Význam informací o relevantnách a irelevantních nákladech a výnosech.

Ekonomické aspekty využití pracovní síly, produktivita práce, HR controlling.

Podnikatelské plánování a modelování s využitím controllingu.

Akvizice a přeměny společnosti.

Specifické otázky z každodenní praxe.
 
Přínosy pro vás:

Odhalíte nové skutečnosti týkající se rozvoje firmy, a tím snížíte rizika budoucích ztrát.

Efektivně vyhodnotíte vhodnost i realizovatelnost stanovených cílů a získáte akční plán k činnosti zajišťující jejich dosažení.

Budete moci porovnat výkonnost všech úseků činnosti vaší firmy.

Získáte příležitost ke sladění často protichůdných dílčích cílů manažerů nižších úrovní řízení s celofiremními zájmy.

Vaše rozpočty se stanou základem soustavného monitorováni a řízení chodu firmy směřujícího k realizaci přijatých plánů.

Odstraníte chyby v kalkulacích a cenotvorbě vašich produktů.

Zvýšíte svoji odbornost a kvalifikaci pro finanční řízení firmy.