APLIKACE
Nejdůležitějším ukazatelem existence každého podnikání jsou finance. Finančně zdravá firma je schopna plnit všechny závazky, generovat potřebnou míru zisku, mít dostatek prostředků na rozvoj, dlouhodobě převyšovat svými příjmy vlastní výdaje a také v dlouhodobém horizontu dosahovat finanční a majetkové stability a zhodnocovat vložené prostředky.

Ve spolupráci s TIMEPRESS s.r.o. jsme pro vás připravili profesionální aplikaci Ekonomika firmy, která slouží k odhalování interních kvalit či slabin společností.

Aplikace vám pomocí nástrojů finanční analýzy umožní nahlédnout do nitra společnosti a odhalit pravý stav věcí ještě před tím, než se společností zahájíte obchodní nebo osobní vztahy.

K tomu všemu vám stačí pouze rozvaha a výsledovka společnosti. Firemní výkazy - rozvaha a výsledovka jsou v rámci účetní závěrky ze zákona dostupné na stránkách www.justice.cz a jsou volně ke stažení ve Sbírce listin.Pro neregistrované uživatele je k dispozici náhled na ocenění firmy, bankrotní a bonitní model. Můžete tak zjistit, jak si vaše firma či firma, se kterou chcete zahájit obchodní vztahy, stojí, zda má nakročeno k bankrotu nebo jde o dobře prosperující firmu. Výpočty jsou doplněny komentářem, který je čitelný i pro ekonomické laiky.

Registrovaní uživatelé navíc nepřijdou o zadaná data a naleznou je na svém účtu i při další návštěvě. Neváhejte se zaregistrovat, ať můžete této funkce využít.Aplikace Ekonomika firmy umí mnohem více. Například meziroční srovnávání, hlubší a komplexnější analýzy finančního zdraví firmy a možnost ukládání dat o více firmách. Pokud máte zájem o rozšířené možnosti, napište nám a my pro vás vše rádi zařídíme.

Vyzkoušejte ZDARMA aplikaci Ekonomika firmy