KURZY

CASH FLOW PRAKTICKY

 EKONOMICKÉ MINIMUM PRO NEEKONOMY

FINANČNÍ ANALÝZA

FINANČNÍ ANALÝZA - POKROČILÍ

FIREMNÍ FINANCE SROZUMITELNĚ 

KALKULACE PRO VÝROBNÍ FIRMY

NÁKLADY POD KONTROLOU

VYUŽITELNOST INFORMACÍ Z ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

Termíny kurzů

 

 

 

Přidanou hodnotou našich kurzů jsou interaktivně předané znalosti a zvládnuté dovednosti:

• jak zvýšit úroveň a stupeň využití finančního řízení ve vaší firmě,

jak efektivněji využívat vlastní účetní výkazy i výkazy firem obchodních partnerů, konkurentů a dalších hráčů na trhu,

jak zlepšit finanční uvažování a rozhodování o investicích, které ve vaší firmě zamýšlíte,

jak optimalizovat náklady vaší firmy a peněžní tok,jak nastavit podnikové procesy s ohledem na ekonomické výsledky vaší firmy,

jak vyhodnotit ekonomickou stránku řízení vaší firmy a posuzovat rentabilitu, aktivitu, likviditu a zadluženost,

jak využít poznatků z našich kurzů ve vaší manažerské praxi.
 
Naše metody výuky:

interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost,

modelové příklady s možností využít také skutečných dat vaší firmy,

praktická cvičení a výpočty – od schématických příkladů až po rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomickou interpretaci,

práce ve skupinách či dvojicích – analýza modelových příkladů z praxe s prezentací pro ostatní a srovnáním závěrů jednotlivých skupin či dvojic umožňující pochopení širších ekonomických souvislostí účetních a ekonomických dat v rámci činnosti firmy,

řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.
 
Výukové materiály:

tištěné podkladové materiály obsahují kombinaci textu a schémat k hlavním principům, zásadám a metodice tak, aby bylo možno vracet se k probraným tématům i s určitým časovým odstupem,

interaktivní práce probíhá s kartičkami pojmů (přiřazování pojmů k jejich významu usnadňující zapamatování složitějších definic), účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a listy modelových příkladů,

aktivní využití flipchartu pro schématická znázornění probíraného a shrnutí podstatných dílčích závěrů.
 
Nevyhovuje vám termín veřejně pořádaného školení? Potřebujete uspořádat školení u vás ve firmě? Chcete jiné ekonomické školení, na míru vašim potřebám? Naší snahou je vyhovět i těm, kteří se na školení chtějí věnovat svým specifickým potřebám a aktuálním požadavkům. Obsah školení si po konzultaci s naší lektorkou sami sestavíte podle toho, co vás právě zajímá.

Výhodou kurzu na míru pro vás může být:

Obsah školení vždy přizpůsobíme vašim aktuálním potřebám, požadavkům na výstupy ze školení, specifikům vašeho oboru podnikání a vaší společnosti.

Poznatky předáváme interaktivními metodami výuky tak, aby si je účastníci školení maximálně osvojili a odnesli si praktické dovednosti, které ihned uplatní v praxi.

Školení mohou probíhat ve vašich prostorách.