PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ FIRMYÚčetnictví
prostřednictvím účetních výkazů podává o firmě důležité informace. Jaké poměry lze ve vašich firemních výkazech vyčíst?
Číst více
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCHZajímají vás příjmy z vašeho podnikání? Určitě ano. Neméně důležité jsou pro vás jistě také výdaje. Kdo není schopen zaplatit závazky, může přivést svou firmu k závažným problémům vedoucím až k její likvidaci. Lze tak říct, že sledování peněžních toků je nezbytnou součástí finančního řízení firmy.
Číst více
Číst více
HLEDISKA TŘÍDĚNÍ NÁKLADŮZisk je rozdílem výnosů a nákladů, který se rozlišuje z provozní činnosti, finanční činnosti a mimořádné činnosti. Obdobně lze členit jednotlivé druhy nákladů zobrazovaných na výsledkových, konkrétně nákladových účtech.
Číst více